Blue Flower

Een eerste (oriënterend) gesprek vindt plaats na telefonische afspraak. Tijdens dit eerste gesprek zal ik allereerst bezien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. De mogelijkheid bestaat dat de overheid een bepaald deel van de kosten van rechtsbijstand betaalt indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens vallen. Hierdoor zijn de kosten doorgaans aanzienlijk lager dan wanneer u het reguliere uurtarief dient te voldoen.

Als u niet aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een toevoeging voldoet, dient u het uurtarief zelf te betalen. Eventuele griffierechten, deurwaarderskosten, kosten in verband met het opvragen van uittreksels etc. komen eveneens voor uw rekening. Het is dan raadzaam om bij het eerste gesprek ook een afspraak te maken met een van de medewerkers van de financiële administratie. Dit kan gelijk na het oriënterend gesprek plaatsvinden.

Daarnaast is het mogelijk om een vast bedrag af te spreken voor de behandeling van uw zaak. Dit is echter afhankelijk van de soort zaak en de gecompliceerdheid van de zaak. Daarnaast zit een limiet aan het aantal uren bij een vast bedrag.